Udlejningsbetingelser
(Gældende fra 1. januar 2006)


 

Vigtigt - Gælder For Alle Udlejninger

Lejer SKAL være over 21år!
 

 •  
  Ranch Kettle grill, 3 Webergrill-startere samt trailer


  Pr. dag - hver påbegyndt 24 timers leje.
  Weekendleje fra fredag til søndag, med mindre andet er aftalt.


  Ansvar
  1. Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.
  2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette weberudlejning.dk om dette.
  3. Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
  4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
  5. Ved misligholdelse af udstyret, kan webudlejning.dk helt eller delvist tilbageholde det indbetalte depositum.

  Afhentning
   

 • Ved afhentning af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.
   
 • Lejeren modtager genpart af denne kontrakt. Aftaler som ikke er anført her er ugyldige.
   
 • Lejeren erkender at udstyret modtages i god og brugbar stand.
   
 • Afhentes på følgende adresse: Buen 5, 4050 Skibby
  Betaling
  Ved afhentning betales det fulde lejebeløb samt depositum. Kontant betaling.

  Aflevering
  1. Lejeren er forpligtet til at tilbagelevere på udlejerens adresse i samme stand som ved modtagelsen.
  2. Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt, betales 350Kr i leje pr. døgn.
  3. Afleveres udstyr sådan, at reparation/rengøring er nødvendig, påhviler omkostningerne lejeren. Ved manglende rengøring vil der bliver fratrukket i depositummet. Ved ingen rengøring vil hele depositummet blive brugt til rengøring.
  4. Udlejeren hæfter ikke for eventuelle skader eller erstatninger.
  5. Afleveres på følgende adresse: Buen 5, 4050 Skibby

  Accept af vilkår
  Ved indgåelse af lejekontrakt accepteres ovenstående vilkår for betaling, ansvar og aflevering.

  Priser
  350 kr pr hverdag / 600 kr for en weekend (fredag til søndag)
  Depositum er 2.500 kr